سرویس ها

⭐ = پرطرفدار ⚡️ = سطح سرعت 🔥 = سرویس داغ 💎 = بهترین سرویس 💧 = فید سرمایه گذاری قطره ای

[ اینستاگرام ] بازدید IGTV📺

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
368
📺 - بازدید IGTV | سرعت متوسط
565.5
25 / 50000000
193
📺 - بازدید IGTV | بسیار سریع | ظرفیت کل 1M
1202.5
100 / 1000000
194
📺 - بازدید IGTV | بسیار سریع | ظرفیت کل 500K
1409.2
100 / 500000
165
📺 - بازدید IGTV | فوق سریع | ظرفیت کل 1M
2031.9
100 / 1000000
164
📺 - بازدید IGTV | فوق سریع | ظرفیت کل 500K
2037.1
100 / 200000
195
📺 - بازدید IGTV | بسیار سریع | ظرفیت کل 500K
2238.6
10 / 500000
530
پلی ساندکلاد | با کیفیت
2912
1000 / 1000000
166
📺 - بازدید IGTV | بسیار سریع | ظرفیت کل 1M
3276
250 / 1000000
192
📺 - بازدید IGTV | بسیار سریع | ظرفیت کل 50M
3772.6
10 / 300000
168
📺 - بازدید IGTV | بسیار سریع | ظرفیت 100K
6385.6
100 / 100000
167
📺 - بازدید IGTV | بسیار سریع | ظرفیت کل 50M
17914
25 / 50000000
529
🔥 - ممبر واقعی کانال و گروه | 60 روز جبران ریزش | ظرفیت 500K
50800.1
1 / 500000

[ تلگرام ] ممبر واقعی💙

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
170
🔥 - ممبر واقعی | سرعت خوب | ظرفیت 20K
20930
1000 / 20000
169
🔥 - ممبر واقعی ارزان | سرعت خوب | ظرفیت 5K
20930
500 / 5000
171
🔥 - ممبر واقعی | سرعت خوب | ظرفیت 150K
26390
500 / 150000
172
🔥 - ممبر واقعی | سرعت بالا | ظرفیت 300K
39130
500 / 300000
173
🔥 - ممبر واقعی | سرعت خوب | ظرفیت 1ملیون
44590
500 / 1000000

[ تلگرام ] ممبر بدون ریزش💙

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
176
🔥 - ممبر کانال و گروه | ریزش کم | ظرفیت 30K
29029
25 / 50000
174
🔥 - ممبر کانال و گروه | 30 روز جبران ریزش | ظرفیت 30K
36285.6
1 / 700000
177
🔥 - ممبر واقعی کانال و گروه | بدون ریزش | ظرفیت 500K
36285.6
1 / 700000
425
🔥 - ممبر واقعی کانال و گروه | 30 روز جبران ریزش | ظرفیت 500K
43543.5
1 / 700000

[ تلگرام ] ممبر کانال💙

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
520
🔥 - ممبر ارزان | سرعت متوسط | ظرفیت 2K
14514.5
5 / 2000
523
🔥 - ممبر اد اجباری هیدن | سرور تکین
20020
1000 / 30000
249
🔥 - ممبر پرایوت | سرعت متوسط | ظرفیت 15K
20527
50 / 10000
175
🔥 - ممبر واقعی اد اجباری | سرعت خوب | ظرفیت 500K
23223.2
500 / 500000
245
🔥 - ممبر ویژه | مناسب کانال های بزرگ | ظرفیت 40k
25399.4
10 / 40000
246
🔥 - ممبر ساده | سرعت متوسط | ظرفیت 30K
26126.1
50 / 10000
247
🔥 - ممبر ایرانی | سرعت متوسط | ظرفیت 100K
31879.9
1000 / 100000
248
🔥 - ممبر ایرانی | سرعت خوب | ظرفیت 150K
32657.3
10 / 150000
250
🔥 - ممبر بدون ریزش | سرعت خوب | ظرفیت 20K
45782.1
100 / 20000
519
🔥 - ممبر واقعی اد اجباری هیدن | سرعت خوب | ظرفیت 500K
58058
500 / 500000
524
🔥 - ممبر پروکسی کانال تلگرام | یک ساعته
638820
1000 / 1000

[ اینستاگرام ] سرویس ریپورت🚫

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
534
✴ - ریپورت اکانت | سرعت خوب | ظرفیت 200K
52000
50 / 100000

[ تلگرام ] رای💙

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
179
🧡 - رای نظرسنجی Poll/Vote/Likes | سرعت خوب | ظرفیت 250K
32657.3
25 / 250000

[ ساندکلاود ] خدمات ساندکلاود🎶

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
180
پلی ساندکلاد | ارزان
1820
1000 / 10000000
189
لایک ساندکلاود
67340
50 / 5000
188
فالوور ساندکلاد
72800
50 / 25000
190
لایک پلی لیست
154700
50 / 10000

[ اسپاتیفای ] خدمات اسپاتیفای🎶

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
181
فالوور اسپاتیفای
9464
100 / 50000
182
فالوور اسپاتیفای | فوق سریع
21840
50 / 1000000
186
اسپاتیفای پلی
25298
1000 / 1000000000
183
اسپاتیفای Playlist Plays
61516
1000 / 1000000
184
اسپاتیفای Monthly Listeners
84630
100 / 5000

[ فیسبوک ] فالوور پروفایل فیسبوک📦

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
185
😇 - فالوور واقعی پروفایل | سرعت متوسط | ظرفیت 100K
12556.7
1000 / 100000

[ فیسبوک ] فالوور پیج فیسبوک📦

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
187
😇 - فالوور پیج | سرعت متوسط | ظرفیت 500K
45940.7
100 / 1000001
455
😇 - فالوور پیج | بدون ریزش | ظرفیت 1M
58058
1000 / 1000000
456
😇 - فالوور پیج + لایک | 30 روز جبران ریزش | ظرفیت 500K
96229.9
200 / 500000

[ اینستاگرام ] پروفایل ویزیت👁‍🗨

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
426
👁 - پروفایل ویزیت | سریع | ظرفیت 5ملیون
3120
10 / 500000
191
👁‍🗨- پروفایل ویزیت | بسیار سریع | ظرفیت 5ملیون
6370
100 / 5000000

[ اینستاگرام ] سیو پست🔖

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
289
🔖 - سیو پست | سرعت بالا | ظرفیت 20K
32.5
20 / 15000
244
🔖 - سیو پست | بسیار سریع | ظرفیت 15K
179.4
100 / 15000
196
🔖 - سیو پست همه کاره | بسیار سریع | ظرفیت 15K
236.6
10 / 15000
197
🔖 - سیو پست | سرعت بالا | ظرفیت 20K
910
100 / 5000
198
🔖 - سیو ریل REEL | سرعت بالا | ظرفیت 100K
2184
20 / 100000

[ تیک تاک ] خدمات تیک تاک✨

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
199
🤩 - بازدید تیک تاک | سرعت بالا | ظرفیت 1ملیون
254.8
100 / 1000000
200
😇 - فالوور تیک تاک | بسیار سریع | ظرفیت 100K
100100
100 / 100000

[ اینستاگرام ] کامنت💬

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
291
💬 - کامنت دلخواه
15340
1 / 100000
201
💬 - کامنت ایرانی تعریف از پست | سرعت خوب
16694.6
10 / 10000
203
💬 - کامنت ایرانی تعریف و تمجید ازمحصول | سرعت خوب
16694.6
10 / 10000
202
💬 - کامنت ایرانی سلام و احوال پرسی | سرعت خوب
16694.6
10 / 10000
204
💬 - کامنت تبریک تولد | سرعت خوب
16694.6
10 / 10000
290
💬 - کامنت رندم فارسی
16694.6
10 / 10000
205
💬 - کامنت فارسی | همه کاره | ظرفیت 200K
30030
10 / 200000
301
💬 - کامنت استیکر | سرعت خوب
30355
10 / 10000
300
❤ - لایک کامنت | سرعت خوب | ظرفیت 50K
54145
10 / 50000

[ اینستاگرام ] فالوور ارزان🥉

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
428
🥉- فالوور فوق ارزان | سرعت کم | ظرفیت 3K
4867.2
10 / 5000
338
🥉- فالوور اورانوس | سرعت متوسط | ظرفیت 1K
6297.2
20 / 1000
340
🥉- فالوور دلتا | سرعت بالا | ظرفیت 50K
6370
20 / 1000
339
🥉- فالوور ارزان | سرعت متوسط | ظرفیت 50K | توضیحات مهم
8736
100 / 30000
207
🥉- فالوور ارزان اسپید | سرعت متوسط | ظرفیت 50K
8872.5
20 / 1000
206
🥉- فالوور زئوس | سرعت متوسط | ظرفیت 20K
9692.8
10 / 20000
208
🥉- فالوور ارزان گرند | پروفایل دار | ظرفیت 50K
12430.6
10 / 10000
209
🥉- فالوور ارزان دلتا پلاس | پروفایل دار | ظرفیت 10k
14514.5
10 / 100000
210
🥉- فالوور ارزان توربو | سرعت خوب | ظرفیت 30K
16452.8
10 / 300000
211
🥉- فالوور ارزان ماجوریس | سرعت بالا
18318.3
50 / 5000
212
🥉- فالوور ارزان الترا | سرعت خوب | ظرفیت 100K
20216.3
10 / 100000

[ اینستاگرام ] فالوور جبران ریزش👤

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
213
👤 - فالوور پروفایل دار | جبران ریزش 30 روزه | ظرفیت 300K
13650
10 / 300000
215
👤 - فالوور پروفایل دار | جبران ریزش 90 روزه | ظرفیت 100K
25918.1
10 / 500000
214
👤 - فالوور پروفایل دار | جبران ریزش 100 روزه | ظرفیت 100K
32397.3
10 / 100000
216
👤 - فالوور پروفایل دار | جبران ریزش 365 روزه | ظرفیت 100K
58316.7
20 / 100000
316
👤 - فالوور پروفایل دار | جبران ریزش 2 ساله | ظرفیت 200K
85530.9
100 / 200000
317
👤 - فالوور پروفایل دار | جبران ریزش دائمی | ظرفیت 50K
128700
100 / 50000

[ اینستاگرام ] لایک ارزان❤️

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
341
💖 - لایک ارزان میکس | ظرفیت 80K
1450.8
10 / 80000
343
💖 - لایک ارزان دلتا | IGTV |ظرفیت 50K
2176.2
10 / 50000
344
💖 - لایک ارزان توکیو | ظرفیت 30K
2902.9
10 / 30000
220
💖 - لایک ارزان گلدن | ظرفیت 50K
4353.7
20 / 30000
342
💖 - لایک ارزان پلاس | ظرفیت 50K
4550
10 / 50000
223
💖 - لایک ارزان موشک | ظرفیت 50K
4561.7
20 / 30000
221
💖 - لایک ارزان شیتزو | ظرفیت 15K
4810
50 / 15000
222
💖 - لایک ارزان فلاور | ظرفیت 15K
5307.9
20 / 15000
347
💖 - لایک IGTV
5460
100 / 20000
217
💖 - لایک ارزان پلاتینیوم | ظرفیت 50K
7464.6
10 / 50000
218
💖 - لایک ارزان مگاترون | ظرفیت 20K
7712.9
10 / 20000
224
💖 - لایک ارزان فوق سریع | استارت آنی
8086
10 / 30000
350
💖 - لایک IGTV استارت انی
8190
100 / 40000
225
💖 - لایک ارزان بالستیک | استارت آنی | ظرفیت 15K
8708.7
20 / 15000
226
💖 - لایک ارزان برلین | ظرفیت 100K
9640.8
100 / 100000
219
💖 - لایک ارزان آیرون | ظرفیت 50K
10242.7
10 / 30000
227
💖 - لایک ارزان موشکی | همه کاره | ظرفیت 50K
14514.5
25 / 50000
351
💖 - لایک REELS
20384
100 / 10000

[ اینستاگرام ] لایک ایرانی❤️

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
229
💖 - لایک ایرانی مگا | ظرفیت 20K
3057.6
10 / 20000
228
💖 - لایک ایرانی ارزان | ظرفیت 20K
3532.1
20 / 20000
230
💖 - لایک ایرانی الترا | ظرفیت 20K
3822
10 / 20000
231
💖 - لایک ایرانی دلتا | ظرفیت 20K
3913
20 / 20000
348
💖 - لایک IGTV
4004
100 / 20000
232
💖 - لایک ایرانی نینتندو | ظرفیت 5K
4680
10 / 5000
302
💖 - لایک ایرانی تکین | سری جدید
4712.5
10 / 15000
235
💖 - لایک ایرانی توکیو | ظرفیت 25K
4712.5
25 / 25000
234
💖 - لایک ایرانی ماجوریس | ظرفیت 15K
5096
10 / 15000
233
💖 - لایک ایرانی گلدن | ظرفیت 25K
5148
25 / 5000
236
💖 - لایک ایرانی دیاموند | ظرفیت 15K
5466.5
25 / 15000
432
💖 - لایک ایرانی گیفت + دارای هدیه🎁
6597.5
100 / 30000
346
💖 - لایک ایرانی هکس | دارای 🎁
7098
100 / 30000
237
💖 - لایک ایرانی ماجوریس | ظرفیت 15K
7735
10 / 10000
349
💖 - لایک IGTV | استارت آنی
8736
100 / 40000
345
💖 - لایک ایرانی مافوق سریع | ظرفیت 10K
10010
100 / 10000
238
💖 - لایک ایرانی بسیار بسیار سریع | ظرفیت 20K | 🎁
10108.8
200 / 20000
239
💖 - لایک ایرانی الترا اسپید | ظرفیت 100K
13373.1
100 / 100000
240
💖 - لایک ایرانی همه کاره | IGTV | توضیحات مهم
14514.5
100 / 50000
352
💖 - لایک REELS
16016
100 / 10000
431
💖 - لایک ایرانی سریر | پروفایل ایرانی
18200
50 / 12000

[ اینستاگرام ] استوری🟠

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
241
☀ - بازدید استوری | ارزان
434.2
100 / 3000
251
☀ - بازدید استوری | سرعت خوب | ظرفیت 20K
1194.7
10 / 20000
373
⚡️ - بازدید استوری | تمامی استوری ها
1820
100 / 5000
369
⚡️ - بازدید استوری | پروفایل ویزیت + ایمپرشن
7280
100 / 200000
242
🚀 - ایمپرشن استوری
9434.1
200 / 1000000
372
⭐️ - نظرسنجی poll | گذینه دو + بازدید
14560
100 / 10000000
371
⭐️ - نظرسنجی poll | گذینه یک + بازدید
14560
100 / 10000000
243
💙 - لایک استوری + بازدید
36946
50 / 5000
370
💙 - کلیک لینک استوری | سرعت خوب
218400
100 / 250000

[ تلگرام ] ری اکشن💙( کامنت )

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
255
🔸 - اتیش تلگرام (🔥) + ویو پست رایگان
777.4
1 / 10000
261
🔸 - استفراغ تلگرام (🤮) + ویو پست رایگان
777.4
1 / 10000
318
🔸 - پو تلگرام (💩) + ویو پست رایگان
777.4
1 / 10000
258
🔸 - تعجب تلگرام (😱) + ویو پست رایگان
777.4
1 / 10000
257
🔸 - چشم ستاره ای تلگرام (🤩) + ویو پست رایگان
777.4
1 / 10000
253
🔸 - دیس لایک تلگرام (👎) + ویو پست رایگان
777.4
1 / 10000
420
🔸 - ری اکشن رندوم تلگرام
777.4
1 / 1000
292
🔸 - ری اکشن سفارشی تلگرام
777.4
1 / 1000
260
🔸 - صورت غمگین تلگرام (😢) + ویو پست رایگان
777.4
1 / 10000
254
🔸 - قلب تلگرام (❤) + ویو پست رایگان
777.4
1 / 10000
256
🔸 - کاغذ رنگی تلگرام (🎉) + ویو پست رایگان
777.4
1 / 10000
252
🔸 - لایک تلگرام (👍) + ویو پست رایگان
777.4
1 / 10000
259
🔸 - نیشخند تلگرام (😁) + ویو پست رایگان
777.4
1 / 10000
262
🔸 - ری اکشن میکس مثبت [ 👍 ❤ 🔥 🎉 😁] + بازدید رایگان
3192.8
50 / 500000
263
🔸 - ری اکشن میکس منفی [ 👎 😱 💩 😢 🤮] + بازدید رایگان
3192.8
50 / 500000

[ اینستاگرام ] ایمپرشن و ریچ🔎

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
375
🧨 - ایمپرشن پست
817.7
10 / 500000
376
🧨 - اشتراک دلخواه ایمپرشن پست
869.7
10 / 500000
264
🧨 - ایمپرشن + ریچ | بسیار سریع | ظرفیت 500K
945.1
10 / 500000
266
🧨 - ایمپرشن + بازدید پست + پروفایل ویزیت | بسیار سریع | ظرفیت 1ملیون
1621.1
10 / 1000000
265
🧨 - ایمپرشن [ هوم-اکسپلور-لوکیشن-پروفایل] | بسیار سریع | ظرفیت 500K
5079.1
100 / 20000000
374
🧨 - ایمپرشن + لایک + ریچ با جبران ریزش 40 روزه 
21840
10 / 100000
427
🧨 - اینگیجمنت + شیر + ریچ + ایمپرشن + پروفایل
53207.7
100 / 100000

[ اینستاگرام ] فالوور واقعی🥈

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
303
🥈 - فالور ایرانی واقعی | استارت آنی | ظرفیت 500K
17417.4
100 / 500000
299
🥈 - فالوور ایرانی اسمارت | جبران ریزش | توضیحات مهم
17907.5
100 / 10000
267
🥈 - فالور ایرانی واقعی | سرعت خوب | ظرفیت 500K
19739.2
100 / 500000
298
🥈 - فالور ایرانی واقعی طلایی | 10 الی 20 درصد هدیه
22750
100 / 80000
297
🥈 - فالور ایرانی واقعی طلایی | 15 درصد هدیه | ظرفیت 500K
23015.2
100 / 500000
304
🥈 - فالور ایرانی واقعی هاریکان | سرعت خوب | جبران ریزش 30 روزه
24103.3
10 / 200000
443
🥈 - فالوور واقعی 🇮🇷 | لایک زن
29120
200 / 1000000
288
🥈 - فالور ایرانی واقعی الماس | سرعت خوب | ظرفیت 500K
32594.9
50 / 200000
305
🥈 - فالور ایرانی واقعی | 300 کا در روز | ظرفیت کل 2M | جبران ریزش 30 روزه
43543.5
100 / 700000
306
🥈 - فالور ایرانی واقعی هانتر | سرعت خوب | جبران ریزش 2 سال
77118.6
100 / 200000

[ تویتتر ] فالوور 🐦

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
269
فالوور تویتتر 🐦 | ظرفیت 100K
81900
10 / 100000
268
فالوور تویتتر 🐦 | ظرفیت 10K
113750
10 / 10000
435
فالوور تویتتر 🐦 | سرعت خوب
182000
100 / 250000
436
فالوور تویتتر 🐦 | ظرفیت 500K
196560
10 / 500000
434
فالوور تویتتر 🐦 | خانم
234780
50 / 200000

[ تویتتر ] لایک 🐦

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
270
❤ | لایک واقعی
189909.2
50 / 1000

[ آپارات ] خدمات آپارات🎬

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
287
👁‍🗨 - بازدید آپارات | سرعت خوب
11830
1000 / 1000000
286
🧡 - لایک آپارات | سرعت خوب
29913
200 / 20000
271
👤 - فالوور آپارات | سرعت خوب
138411
200 / 1000000

[ اینستاگرام ] پکیج کامل📦

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
276
👁🗨 - پکیج ویو اکسپلور | افزایش همه آمار
10010
1000 / 100000
277
❤ - پکیج لایک ایرانی اکسپلور | افزایش همه آمار
19305
500 / 5000
273
🥉 - پکیج برنزی فالوور | لایک | بازدید | کامنت
47840
1000 / 1000
274
🥈 - پکیج نقره ای فالوور | لایک | بازدید | کامنت
76693.5
1000 / 1000
275
🥇 - پکیج طلایی فالوور | لایک | بازدید | کامنت
121095
1000 / 1000
272
💎 - پکیج اختصاصی فالوور | لایک | بازدید | کامنت
212858.1
1000 / 1000

[ تلگرام ] بازدید پست💙

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
282
👁‍🗨 - بازدید تک پست آخر | سرعت بالا | ظرفیت 15K
163.8
100 / 40000
278
👁‍🗨 - بازدید تک پست | سرعت عالی | ظرفیت 80K
522.6
100 / 80000
279
👁 - بازدید 5 پست آخر | سرعت بالا | ظرفیت 300K
3640
100 / 300000
280
👁 - بازدید 10 پست آخر | سرعت بالا | ظرفیت 300K
6188
100 / 300000
281
👁‍🗨 - بازدید 100 پست آخر | سرعت بالا | ظرفیت 15K
16562
500 / 15000

[ تلگرام ] بازدید پست های آینده💙

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
283
👁‍🗨 - بازدید 5 پست آینده | سرعت بالا | ظرفیت 2ملیون
2548
100 / 2000000
284
👁‍🗨 - بازدید 10 پست آینده | سرعت بالا | ظرفیت 2ملیون
5460
100 / 2000000
285
👁‍🗨 - بازدید 20 پست آینده | سرعت بالا | ظرفیت 2ملیون
10556
100 / 2000000

[ دیسکورد ] خدمات دیسکورد 🔰

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
296
⚜ - درخواست دوستی
79872
25 / 2000
293
⚜ - ممبر دیسکورد | مرد
300196
1500 / 5000
295
⚜ - ممبر دیسکورد | زن
307820.5
1500 / 50000
294
⚜ - ممبر دیسکورد | با کیفیت
388700
1500 / 10000

[ اینستاگرام ] لایک چند پستی❤️

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
418
💖 - لایک 10 پست آخر | فوق ارزان
25350
100 / 10000
307
💖 - لایک مگا | 10 پست آخر | 70K در روز
47511.1
100 / 100000
308
💖 - لایک مگا | 15 پست آخر | 70K در روز
65752.7
100 / 100000
309
💖 - لایک مگا | 20 پست آخر | 30K در روز
87708.4
100 / 100000
310
💖 - لایک مگا | 25 پست آخر | 70K در روز
100470.5
100 / 100000
311
💖 - لایک مگا | 30 پست آخر | 70K در روز
120542.5
100 / 100000
312
💖 - لایک مگا | 35 پست آخر | 70K در روز
138057.4
100 / 100000
313
💖 - لایک مگا | 40 پست آخر | 70K در روز
153437.7
100 / 100000
314
💖 - لایک مگا | 45 پست آخر | 70K در روز
172597.1
100 / 100000
315
💖 - لایک مگا | 50 پست آخر | 70K در روز
191756.5
100 / 100000

[ اینستاگرام ] فالوور ایرانی🥇

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
319
🥇 - فالوور ایرانی میکس | ظرفیت 5K
8637.2
20 / 25000
320
🥇 - فالوور ایرانی آرمور | استات آنی
9319.7
50 / 5000
324
🥇 - فالوور ایرانی هانتر | سرعت عالی | 🎁
9484.8
50 / 50000
321
🥇 - فالوور ایرانی پلاتینیوم
9802
20 / 8000
323
🥇 - فالوور ایرانی ارزان | سرعت بالا | ظرفیت 50K
10374
50 / 50000
327
🥇 - فالوور ایرانی ترمیناتور | استارت سریع
11662.3
10 / 100000
442
🥇 - فالوور ایرانی پرسرعت | ظرفیت 100K
12558
25 / 100000
334
🥇 - فالوور ایرانی نینجا | سرعت بالا
14378
100 / 20000
322
🥇 - فالوور ایرانی هکس | سرعت عالی | 🎁
14514.5
100 / 200000
329
🥇 - فالوور ایرانی پروفایل دار دلتا | ظرفیت 100کا | 🎁
14924
100 / 100000
325
🥇 - فالوور ایرانی استارت آنی | ظرفیت 100K
15031.9
10 / 100000
331
🥇 - فالوور ایرانی پروفایل دار | 75% پروفایل ایرانی | ظرفیت 500K | 🎁
15675.4
100 / 500000
328
🥇 - فالوور میکس ایرانی | بهمراه هدیه
15675.4
100 / 200000
337
🥇 - فالوور ایرانی موشک | فوق سریع🚀
16022.5
100 / 80000
326
🥇 - فالوور ایرانی برلین | سرعت عالی | 🎁
16234.4
100 / 200000
330
🥇 - فالوور ایرانی پروفایل دار | 85% پروفایل ایرانی | ظرفیت 500K | 🎁
16255.2
100 / 500000
332
🥇 - فالوور ایرانی پروفایل دار | 90% پروفایل ایرانی | ظرفیت 500K | 🎁
18038.8
100 / 500000
333
🥇 - فالوور ایرانی پروفایل دار | 99% پروفایل ایرانی | ظرفیت 500K | 🎁
19282.9
100 / 500000
335
🥇 - فالوور ایرانی رعد | سرعت بالا | 99 درصد پروفایل ایرانی | 🎁
22642.1
200 / 100000
336
🥇 - فالوور ایرانی پروفایل دار الماس | سرعت 50 تا 500K در روز
24259.3
100 / 500000

[ اینستاگرام ] بازدید پست🎬

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
353
🎬 - بازدید پست | سرعت خوب | ظرفیت 100K
289.9
50 / 2000000
355
🎬 - بازدید پست | سرعت خوب | ظرفیت 50M
400.4
25 / 50000000
356
🎬 - بازدید پست | همه کاره | سرعت خوب
443.3
25 / 50000000
359
🎬 - بازدید پست + ایمپرشن + ریچ | بسیار سریع | ظرفیت 1M
600.6
10 / 1000000
360
🎬 - بازدید پست | فوق سریع | ظرفیت 5M
718.9
100 / 5000000
361
🎬 - بازدید پست | همه کاره | مافوق سریع | ظرفیت 1M
975
25 / 50000000
354
🎬 - بازدید پست | سرعت متوسط | بهترین در جهان🌍 | ظرفیت 100M
1450.8
50 / 150000000
362
🎬 - بازدید پست همه کاره + پروفایل ویزیت
1696.5
50 / 5000000
363
🎬 - بازدید پست پروفایل ویزیت + ایمپرشن + ریچ | بسیار سریع | ظرفیت 5ملیون
2407.6
100 / 5000000
357
🎬 - بازدید + 30% لایک اکسپلوری😍
15717
200 / 50000
358
🎬 - بازدید + 50% لایک اکسپلوری😍
16984.5
250 / 50000

[ اینستاگرام ] بازدید ریل🎥

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
364
🎥 - بازدید ریل reel | سرعت خوب | ظرفیت کل 100M
734.5
25 / 50000
365
🎥 - بازدید ریل reel | بسیار سریع | ظرفیت 100M
942.5
25 / 50000
366
🎥 - بازدید ریل reel ایرانی | بسیار سریع | ظرفیت 100M
1267.5
25 / 50000
367
🎥 - بازدید ریل reel | استارت آنی | ظرفیت 100M
1592.5
25 / 50000

[ کلاب هاوس ] فالوور👋🏻

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
378
✨ - فالوور باکیفیت کلاب هاوس
450450
100 / 3000
377
✨ - فالوور فیک کلاب هاوس
507711.1
50 / 5000

[ یوتیوب ] سابسکرایب✔️

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
379
💻 - سابسکرایب یوتیوب | سرعت خوب
52728
50 / 50000
533
💻 - سابسکرایب یوتیوب فوق ارزان | سرعت خوب
70539.3
100 / 10000
380
💻 - سابسکرایب یوتیوب | استارت آنی
93307.5
50 / 30000
381
💻 - سابسکرایب یوتیوب | جبران ریزش 30 روزه
279922.5
100 / 50000
383
💻 - سابسکرایب یوتیوب | جبران ریزش 60 روزه
326575.6
100 / 50000
384
💻 - سابسکرایب یوتیوب | جبران ریزش 90 روزه
373230
100 / 50000
382
💻 - سابسکرایب یوتیوب | جبران ریزش 1 ساله
1025086.4
100 / 8000
385
💻 - سابسکرایب واقعی یوتیوب + ایگیجمنت | جبران ریزش 30 روزه
1586900.9
100 / 100000

[ یوتیوب ] بازدید✔️

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
386
💻 - بازدید واقعی یوتیوب | سرعت خوب
27431.3
50 / 10000
387
💻 - بازدید واقعی یوتیوب | استارت آنی | ظرفیت 1M
34253.7
500 / 10000000
388
💻 - بازدید واقعی یوتیوب | جبران ریزش 30 روزه | ظرفیت 1M
41074.8
100 / 10000000
389
💻 - بازدید واقعی یوتیوب | جبران ریزش دائمی | ظرفیت بالا
42816.8
100 / 1234567889
390
💻 - بازدید واقعی یوتیوب | جبران ریزش دائمی | استارت آنی
48262.5
100 / 5000000
391
💻 - بازدید واقعی + لایک یوتیوب | جبران ریزش دائمی | استارت آنی
51525.5
100 / 10000000
392
💻 - بازدید واقعی +اینگیجمنت بالا یوتیوب | از طریق تبلیغات | جبران ریزش
91806
20000 / 20000000

[ یوتیوب ] بازدید لایو✔️

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
393
💻 - بازدید لایو استریم یوتیوب | 60 دقیقه | استارت آنی
56373.2
4000 / 100000
394
💻 - بازدید لایو استریم یوتیوب | میکس واقعی | استارت آنی
90196.6
1000 / 10000000
419
💻 - بازدید واقعی لایو یوتیوب | مناسب کسب درآمد | استارت آنی
251799.6
1000 / 100000

[ یوتیوب ] واچ تایم✔️

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
395
💻 - واچ تایم یوتیوب | 15 دقیقه | بدون ریزش
129725.7
300 / 10000
397
💻 - واچ تایم یوتیوب از طریق پیشنهاد | 15 دقیقه | بدون ریزش
129725.7
300 / 10000
396
💻 - واچ تایم یوتیوب از طریق هوم پیج | 15 دقیقه | بدون ریزش
129725.7
300 / 10000
398
💻 - واچ تایم یوتیوب | 30 دقیقه | بدون ریزش
212748.9
300 / 10000
400
💻 - واچ تایم یوتیوب از طریق پیشنهاد | 30 دقیقه | بدون ریزش
212748.9
300 / 10000
399
💻 - واچ تایم یوتیوب از طریق هوم پیج | 30 دقیقه | بدون ریزش
212748.9
300 / 10000
401
💻 - واچ تایم یوتیوب | 60 دقیقه | بدون ریزش
338765.7
200 / 5000
403
💻 - واچ تایم یوتیوب از طریق پیشنهاد | 60 دقیقه | بدون ریزش
338765.7
200 / 5000
402
💻 - واچ تایم یوتیوب از طریق هوم پیج | 60 دقیقه | بدون ریزش
338765.7
200 / 5000
404
💻 - واچ تایم یوتیوب از طریق کلمه کلیدی | 60 دقیقه | بدون ریزش
383182.8
500 / 5000
405
💻 - واچ تایم یوتیوب | 120 دقیقه | بدون ریزش
520006.5
200 / 3000
407
💻 - واچ تایم یوتیوب از طریق پیشنهاد | 120 دقیقه | بدون ریزش
520006.5
200 / 3000
406
💻 - واچ تایم یوتیوب از طریق هوم پیج | 120 دقیقه | بدون ریزش
520006.5
200 / 3000

[ یوتیوب ] لایک/دیسلایک Upvotes✔️

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
408
❤️ - لایک یوتیوب | سرعت خوب
23093.2
10 / 100000
410
❤️ - لایک یوتیوب | سرعت خوب | جبران ریزش 30 روزه
28302.3
10 / 50000
409
❤️ - لایک واقعی یوتیوب | جبران ریزش 30 روزه
52998.4
100 / 20000

[ یوتیوب ] ویدیو کوتاه✔️

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
411
🎥 - بازدید شورت ویدیو یوتیوب
43045.6
100 / 100000000
413
❤️ - لایک شورت ویدیو یوتیوب
44679.7
20 / 50000
412
🎥 - بازدید شورت ویدیو یوتیوب | جبران ریزش 30 روزه
52565.5
100 / 10000000
414
🎥 - بازدید شورت ویدیو یوتیوب | جبران ریزش 60 روزه
61616.1
100 / 10000000
415
🎥 - بازدید شورت ویدیو یوتیوب | جبران ریزش 90 روزه
70418.4
100 / 10000000
417
❤️ - لایک شورت ویدیو یوتیوب | جبران ریزش 30 روزه
70664.1
10 / 100000
416
🎥 - بازدید شورت ویدیو یوتیوب | جبران ریزش دائمی
88023
100 / 10000000

[ تلگرام ] ری اکشن پست آینده💙( کامنت )

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
421
🔸 - دیس لایک تلگرام (👎) 30 پست بعدی + بازدید
62205
20 / 1000000
423
🔸 - ری اکشن میکس مثبت [ 👍 ❤ 🔥 🎉 😁] 30 پست بعدی + بازدید
62205
20 / 1000000
422
🔸 - لایک تلگرام (👍) 50 پست بعدی + بازدید
93307.5
20 / 10000
424
🔸 - ری اکشن میکس منفی [ 👎 😱 💩 😢 🤮] 30 پست بعدی + بازدید رایگان
124410
20 / 1000000

[ اینستاگرام ] لایک واقعی❤️

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
444
💖 - لایک واقعی میکس | سرور 1
3458
50 / 100000
445
💖 - لایک واقعی میکس | سرور 2
4368
10 / 1000000
446
💖 - لایک واقعی میکس | سرور 3
6006
10 / 10000
433
💖 - لایک ویژه اکسپلور + دارای هدیه🎁
21840
50 / 20000
429
💖 - لایک واقعی تکین | پیشنهادی
27300
100 / 30000
430
💖 - لایک واقعی اکسپلور | فعال
29120
100 / 10000

[ تویتتر ] بازدید 🐦

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
438
👁‍🗨 - بازدید توییتر سریع
910
500 / 1000000
437
👁‍🗨 - بازدید تویتتر
4186
500 / 1000000
439
👁‍🗨 - بازدید تویتتر | کیفیت عالی
6006
20 / 100000

[ تویتتر ] ری تویت🐦

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
441
💈 - ری تویت واقعی تویتتر
178360
10 / 20000
440
💈 - ری تویت تویتتر | ظرفیت کم
396942
20 / 500

[ اینستاگرام ] لایک اختصاصی ❤️

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
447
💖 - لایک اختصاصی + ده پست آخر
9100
100 / 10000
448
💖 - لایک اختصاصی | ده پست آخر | بازدید استوری های شما
27300
200 / 10000
449
💖 - لایک اختصاصی | ایمپرشن از لایک کننده ها
40040
100 / 100000
450
💖 - لایک اختصاصی | پروفایل ویزیت از لایک کننده ها
45500
100 / 100000
451
💖 - لایک اختصاصی | ریچ + ایمپرشن از لایک کننده ها
45500
100 / 100000
452
💖 - لایک اختصاصی | ریچ + ایمپرشن + پروفایل ویزیت از لایک کننده ها
47320
100 / 100000
453
💖 - لایک اختصاصی | شیر پست از لایک کننده ها
50960
100 / 100000
454
💖 -لایک اختصاصی | شیر پست + اینگیجمنت از لایک کننده ها
69160
100 / 100000

[ فیسبوک ] لایک پیج فیسبوک💖

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
457
❤ - لایک پیج فیسبوک | سرعت متوسط | ظرفیت 50K
38753
100 / 50000
458
❤ - لایک پیج فیسبوک | سرعت متوسط | ظرفیت 500K
50219
100 / 500000
459
❤ - لایک پیج فیسبوک | 30 روز جبران ریزش | ظرفیت 30K
54068.3
100 / 30000
460
❤ - لایک پیج فیسبوک | بدون ریزش | ظرفیت 10M
109583.5
100 / 10000000

[ فیسبوک ] لایک پست فیسبوک💖

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
461
❤ - لایک پست فیسبوک | سرعت متوسط | ظرفیت 100K
19814.6
100 / 100000
462
❤ - لایک پست فیسبوک | 30 روز جبران ریزش | ظرفیت 30K
25399.4
100 / 30000
463
❤ - لایک میکس واقعی پست | 45 روز جبران ریزش | ظرفیت 10K
91440.7
100 / 10000

[ فیسبوک ] اشتراک گذاری🟢

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
464
🟢 - اشتراک گذاری عکس و پست | 45 روز جبران ریزش | ظرفیت 100M
417290.9
25 / 100000000
465
🟢 - اشتراک گذاری پست فیسبوک | میکس واقعی | گارانتی همیشگی
1669167.5
20 / 5000

[ فیسبوک ] خدمات بازدید👁‍🗨

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
466
👁 - بازدید ویدیو | زمان بازدید 20 ثانیه | ظرفیت 1M
4353.7
100 / 1000000
467
👁 - بازدید ویدیو | زمان بازدید 40 ثانیه | ظرفیت 1M
7256.6
100 / 1000000
468
👁 - بازدید ویدیو | زمان بازدید 60 ثانیه | ظرفیت 1M
10449.4
100 / 1000000
469
👁 - بازدید ویدیو | زمان بازدید کامل | ظرفیت 1M
17417.4
100 / 1000000
470
👁 - بازدید ویدیو | فوق سریع | ظرفیت 1M
63503.7
200 / 1000000
471
👁 - رویداد فیسبوک | جبران ریزش 30 روزه | ظرفیت 5K
102326.9
100 / 5000
472
👁 - رویداد فیسبوک میکس واقعی | جبران ریزش 45 روزه | ظرفیت 25K
267066.8
50 / 25000
473
👁 - بازدید استوری | میکس واقعی | ظرفیت کم
435435
20 / 1000

[ فیسبوک ] خدمات ویدیو کوتاه ریلز🎥

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
474
💖 - لایک ویدیو کوتاه ریلز | ظرفیت 100K
38463.1
100 / 100000
476
🎥 - بازدید ویدیو کوتاه ریلز | فوق سریع | ظرفیت 1M
39188.5
100 / 1000000
475
💖 - لایک ویدیو کوتاه ریلز | سرعت کم | ظرفیت 50K
48622.6
100 / 50000
477
🎥 - بازدید ویدیو کوتاه ریلز | مافوق سریع | جبران ریزش 30 روزه | ظرفیت 10M
100149.4
500 / 10000000
478
💬 - کامنت سفارشی ویدیو کوتاه ریلز | جبران ریزش 30 روزه
1524022.5
10 / 100000
479
💬 - کامنت رندوم ویدیو کوتاه ریلز | جبران ریزش 30 روزه
1567566
10 / 100000

[ فیسبوک ] ری اکشن پست فیسبوک😆

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
480
🔸 - ری اکشن پست فیسبوک (❤️)
42091.4
50 / 1000
481
🔸 - ری اکشن پست فیسبوک (😆)
42091.4
50 / 1000
484
🔸 - ری اکشن پست فیسبوک (😡)
42091.4
50 / 1000
483
🔸 - ری اکشن پست فیسبوک (😢)
42091.4
50 / 1000
482
🔸 - ری اکشن پست فیسبوک (😯)
42091.4
50 / 1000
485
🔸 - ری اکشن پست فیسبوک (❤️) | ظرفیت بالا
51525.5
50 / 50000
486
🔸 - ری اکشن پست فیسبوک (😆) | ظرفیت بالا
51525.5
50 / 50000
489
🔸 - ری اکشن پست فیسبوک (😡) | ظرفیت بالا
51525.5
50 / 50000
488
🔸 - ری اکشن پست فیسبوک (😢) | ظرفیت بالا
51525.5
50 / 50000
487
🔸 - ری اکشن پست فیسبوک (😯) | ظرفیت بالا
51525.5
50 / 50000
490
🔸 - لایک ایموجی ❤️ پست | بدون ریزش | 5 کا در ساعت
61686.3
50 / 100000
492
🔸 - لایک ایموجی 😀 پست | بدون ریزش | 5 کا در ساعت
61686.3
50 / 100000
495
🔸 - لایک ایموجی 😡 پست | بدون ریزش | 5 کا در ساعت
61686.3
50 / 100000
494
🔸 - لایک ایموجی 😢 پست | بدون ریزش | 5 کا در ساعت
61686.3
50 / 100000
493
🔸 - لایک ایموجی 😲 پست | بدون ریزش | 5 کا در ساعت
61686.3
50 / 100000
491
🔸 - لایک ایموجی 🥰 پست | بدون ریزش | 5 کا در ساعت
61686.3
50 / 100000

[ فیسبوک ] خدمات لایو فیسبوک📡

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
507
📡 - بازدید لایو استریم فیسبوک | 30 دقیقه | ارزان
137887.1
50 / 2000
508
📡 - بازدید لایو استریم فیسبوک | 60 دقیقه | ارزان
162202.3
50 / 5000
509
📡 - بازدید لایو استریم فیسبوک | 90 دقیقه | ارزان
196601.6
50 / 5000
510
📡 - بازدید لایو استریم فیسبوک | 120 دقیقه | ارزان
471720.6
50 / 5000
496
📡 - بازدید لایو استریم فیسبوک | 30 دقیقه
522522
50 / 2000
511
📡 - بازدید لایو استریم فیسبوک | 150 دقیقه | ارزان
628912.7
50 / 5000
512
📡 - بازدید لایو استریم فیسبوک | 180 دقیقه | ارزان
786180.2
50 / 5000
513
📡 - بازدید لایو استریم فیسبوک | 210 دقیقه | ارزان
943372.3
50 / 5000
497
📡 - بازدید لایو استریم فیسبوک | 60 دقیقه
1045044
50 / 2000
514
📡 - بازدید لایو استریم فیسبوک | 240 دقیقه | ارزان
1100564.4
50 / 5000
515
📡 - بازدید لایو استریم فیسبوک | 300 دقیقه | ارزان
1415017.5
50 / 5000
498
📡 - بازدید لایو استریم فیسبوک | 90 دقیقه
1567566
50 / 5000
499
📡 - بازدید لایو استریم فیسبوک | 120 دقیقه
3338335
50 / 5000
500
📡 - بازدید لایو استریم +لایک و اشتراک گذاری | 2 الی 8 دقیقه | میکس واقعی
3396393
100 / 100000
502
📡 - بازدید لایو استریم فیسبوک | 150 دقیقه
4122843.4
50 / 5000
501
📡 - بازدید لایو استریم +لایک و اشتراک گذاری | 10 الی 25 دقیقه | میکس واقعی
4267263
100 / 100000
503
📡 - بازدید لایو استریم فیسبوک | 180 دقیقه
4957426.5
50 / 5000
504
📡 - بازدید لایو استریم فیسبوک | 240 دقیقه
5842085.6
50 / 5000
505
📡 - بازدید لایو استریم فیسبوک | 300 دقیقه
8487719.5
50 / 5000
506
📡 - بازدید لایو استریم فیسبوک | 600 دقیقه
16975432.5
50 / 5000

[ تلگرام ] ممبر گروه💙

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
521
🔥 - ممبر ارزان | استارت آنی | ظرفیت 2K
13643.5
5 / 2000
525
🔥 - ممبر ارزان | استارت سریع | ظرفیت 3K
17126.2
10 / 3000
522
🔥 - ممبر ماجوریس | استارت آنی | ظرفیت 10K
26126.1
50 / 10000
527
🔥 - ممبر برلین | استارت آنی | جبران ریزش 7 روزه
31786.3
10 / 700000
528
🔥 - ممبر میکس واقعی | استارت آنی | جبران ریزش 30 روزه
36285.6
1 / 700000
526
🔥 - ممبر هگز | استارت آنی | جبران ریزش 3 روزه
45359.6
1 / 700000